ارزش غذایی خاویار

The-value-of-caviar-food

مقادیرارزش غذایی که در یک قاشق مرباخوری از خاویار وجود دارد بدین شرح است.

کالری : ۴۰

کلسیم :۴۵ میلیگرم

منیزیم : ۴۷ میلیگرم

پتاسیم : ۲۹ میلیگرم

آهن :۹.۱ میلیگرم

فسفر : ۵۷ میلی گرم

روی : ۰.۲ میلیگرم

اسید پانتوتینک :۰.۲میلیگرم

سدیم : ۲۳۸ میلیگرم

پروتئین : ۲۴.۳ میلیگرم

اسیدهای چرب امگا : ۰.۳ میلیگرم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

تماس بگیرید