خواص خاویار

caviyar

خواص خاویار

خواص خاویار پروتئین موجود در خاویار شامل اسیدهای آمینه آرزین، هیستامین، ایزولوسین، لیزین و میتونین است. چربی موجود در خاویار به دو دسته عمده تقسیم ... ادامه مطلب
تماس بگیرید